Često se naglašava razvoj fine motorike, a mnogi stručnjaci finu motoriku ističu kao ključnu za spremnost za školu, a takođe je povezuju da boljim akademskim postignućima.

Fina motorika je uslova za razvoj grafomotorike, a grafomotorika je uslov za razvoj veštine pisanja.

Potrebno je:

  • lego duplo (ili bilo je druge kocke koje imaju rupice na gornjem delu)
  • pipeta
  • činija za vodu (u vodu se može dodati boja – tempere/boja za kolače)
  • mušema/podloga/ubrus

Koji je cilj ove igre?

Cilj je da dete pipetom uzme vodu i sipa u udubljenja na kockici (kao na slikama ispod).

Zašto je ova igra važna?

  • Fina motorika: Ovaj tip igre razvija finu motoriku i direktno utiče na razvoj grafomotorike, odnosno pritiska olovke na papir – dete kada pokušava da uzme vodu pipetom bi trebalo da bude nežno i da zna da kontroliše jačinu pritiska, jer ukoliko pritisne jako – voda će iscureti, a ukoliko pritisne slabo – vode neće biti dovoljno.
  • Koordinacija oko-ruka: Osim fine motorike, na ovaj način se razvija i vizuomotorna kontrola i koordinacije oko-ruka. Igrajući se sa pipetom i kockicom na ovaj način dete mora da ima upostavljenu koordinaciju oko-ruka kako bi prinelo pipetu kocki i istisnulo vodu na pravo mesto.
  • Pažnja: Zatim se razvija i pažnja i koncentracija, jer se dete mora potruditi i skoncetrisati na svoj zadatak kako bi pogodilo udubljenje na kocki.
  • Čula: Ovakva igra je i senzorna igra jer se radi sa vodom i na ovaj način stimulišemo čulo dodira, čulo vida, ukoliko u vodu stavimo prehrambene boja sa mirisom stimulišemo i čulo mirisa. Dete u svakom trenutku mora da zna gde mu se nalazi ruka i kako i koliko bi trebalo da stisne pipetu, tako da se ovako stimuliše i proprioceptivni sistem.
  • Vizuelna diskriminacija: Dodavanjem boje u vodu učimo da prepoznajemo i imenujemo boje.
  • Govor: Razvoj govora i fine motorike su povezani i samim tim kada se stimuliše razvoj fine motorike, utiče se i na razvoj govora, a i kroz svaku aktivnost koju detetu opisujemo mi utičemo na razvoj govora (receptivnog i ekspresivnog).

Za kraj ono što je važno zapamtiti jeste da pored svega edukativnog je važno da se dete, odnosno da se vi sa detetom dobro zabavite. Možda će za neke stvari trebati više vremena da se savladaju, nego za druge. Osluškujte dete, nema osobe koja bolje dete poznaje od roditelja koji su najviše sa njima.

Marija Končar, master defektolog

www.pitajtedefektologa.com

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.