Da li su slagalice dobre za razvoj deteta?  

Ukoliko imate malo dete sigurno ste bar jednom čuli da su slagalice dobre za dečiji kognitivni razvoj. I to stvarno i jeste tako, mnoga psihološka istraživanja su utvrdila da na razvoj mozga deteta utiče kako i na koji način dete manipuliše svetom oko njega. Upravo su slagalice jedne od igračaka koje deci pružaju tu priliku.

Kako je važno od ranog detinjstva detetu pružiti određeni vid stimulacije (ali ne i previše) govorićemo o slagalicama umetaljkama, tj. vrsti slagalica sa kojom dete prvo ima dodira. Slagalice umetaljke su sjajna igračka iz više razloga i može se koristiti od najranijeg uzrasta. A na koji način one utiču na dečiji razvoj pročitajte u tekstu ispod.

  1. Razvoj koordinacije oko-ruka

Dete kada slaže slagalicu ono je okreće, prevrće, vadi i vraća deo slagalice i na taj način vežba koordinaciju oko-ruka, jer da bi se pogodilo pravo mesto gde bi trebalo staviti određeni deo potrebno je da očima pratimo pokret ruke. Oči vide slagalicu, zatim mozak uviđa gde bi trebalo da se postavi i šalje motoričke signale koji pokreću ruku.

  1. Razvoj fine motorike

Manipulišući sa malim delom ove slagalice razvijaju se mišići šake i prstiju. Ovakav tip slagalice utiče na razvoj hvata, koji je bitan za razvoj fine motorike, a kasnije i grafomotorike.

  1. Razvoj mišljenja – rešavanje problema

Segment razvoja mišljenja tj. veština rešavanja problema je jako važna i bitna za rani razvoj. Dete gleda slagalicu i razmišlja kako i gde bi trebalo da je postavi. Ono pokušava i ponekad pogreši, ali na taj način zaključuje šta je tačno, a šta nije.

  1. Razvoj vizuelne diskriminacije – prepoznavanje oblika

Za decu mlađeg uzrasta, prepoznavanje i sortiranje oblika je važan deo ranog razvoja. Prepoznavanje oblika je deo učenja početnih matematičkih pojmova, razvija se vizuelna diskriminacija.

  1. Razvoj pamćenja i pažnje

Jednostavne slagalice, kao što su ove, mogu pomoći u stimulaciji pažnje i pamćenja. Na primer, dete mora da pogleda i da prati pogledom deo slagalice koji je uzelo kako bi pronašao pravi oblik, a onda kada otkrije gde je mesto tom obliku ono pamti njegovo mesto kako bi sledeći put brže složilo celo slagalicu.

  1. Razvoj socijalne igre

Kao što je već rečeno, ovo je sjajna edukativna igračka i uz nju se se može stimulisati kooperativna igra i socijalna interakcija. Dete u paru sa drugim detetom ili odraslom osobom, koja će igru pratiti ili voditi u zavisnosti od uzrasta deteta, razvija socijalnu igru i komunikaciju kako bi zajedničkim snagama rešili gde bi koji deo trebalo da se stavi. I što je možda i najvažnije po završetku zajedno će podeliti radost i zadovoljstvo zbog uspešno rešenog “problema”.

  1. Razvoj govora

Saznali smo da ovakav tip slagalice utiče na razvoj hvata, koji je bitan za razvoj fine motorike, a kasnije i grafomotorike. Da bi se određeni deo stavio u pravi otvor mora da postoji koordinacija oko-ruka, dete razvija vizuelnu percepciju, razvija mišljenje (razmišlja i gleda koji otvor pripada kom obliku). Vežba se pažnja i istrajnost na najranijem uzrastu.

Još jedan bitan segmet jeste da bi samu igru bi trebalo da prati i živa reč i tako se utiče i na razvoj govora, a kasnije i na bogaćenje rečnika. Koju god slagalicu kupili, nezavisno od proizvođača, ona će na sebi imati ili neku sliku ili oblik, tako da slažući sa detetom možemo razgovarati o njoj i na taj način učiti nove reči, matematičke pojmove, a kasnije i priče, zašto da ne kroz igru je sve lakše.

 

Marija Končar

www.pitajtedefektologa.com

Leave a Comment

Scroll to Top