Kako stimulisati razvoj govora kod dece

 

Najjednostavniji odgovor bi bio kroz “živu” reč.

Pričajte, opisujte deci šta radite od najranijeg uzrasta pa čak i dok kuvate ručak. Dete voli da sluša Vaš glas. Čitajte knjige, slikovnice, igrajte se, skačite, trčite, crtajte. Osnov za razvoj govora jeste i razvijena motorika, tako da nju ne bi trebalo zanemariti

b3c9a463984ba663d91db5ded00fa760[1]

Predlog igara koje utiču na razvoj govora:

  • Prepoznaj zvuk – Detetu puštamo različite zvuke životinja, predmeta, mašina koje ono treba da imenuje i da oponašaju (uvek je zanimljviije u paru, imitirajte životinje zajedno). Zvukovi treba da budu različitnog inteziteta – od tihih ka glasnim. Kako bi aktivnost bila zabavnije ubacite i motorički deo, gde pored oponašanja zvukova, oponašate i hod životinje. Ovom igrom pored razvoja govora stimulišemo i razvoj auditivne diskriminacije, pažnje, pamćenja.
  • Čarobna torba – U torbu od debljeg, neprovidnog materijala stave se različiti predmeti koji su detetu poznati. Dete zavlači ruku u torbu i napipavanjem pokušava da otkrije koji je to predmet (pored stimulacije govora – bogaćenja rečnika imamo i taktilnu stimulaciju – razvoj čula dodira). Kada se izvadi može se ukratko opisati šta se radi sa tim predmetom (npr. Ovo je češalj. Šta radimo sa njim? Češljamo kosu. Hajde da pokažemo kako češljamo kosu.)
  • Seti se i kaži tri – Ova igra se igra tako što zadamo detetu zadatak koji bi primera radi glasio: “Seti se i kaži tri predmeta koje možemo da obučemo”. Zatim dete nabraja predmete. Nakon toga nastavljamo i proširujemo priču kako jednim imenom zovemo te predmete – “Zovemo ih odeća”. Vremenom zadajemo da se seti pet predmeta, pa sedam,… i pitanja usložnjavamo (npr. “Seti se i kaži tri voća koje je žute boje”). Ova aktivnost ima za cilj bogaćenje rečnika, razvoj govora, razvoj mišljenja, pamćenja.
  • Ko sam ja? – Igra “Ko sam ja” se igra tako što roditelj (ili neko drugi) kaže: (npr.) “Ja sam jedna životinja, često živim u kući, miš me se plaši – Ko sam ja?”, a dete treba da pogodi o kome je reč. Ovu igru možemo igrati i dvosmerno, da dete zadaje zadatak za pogađanje. Kao i prethodna i ova igra ima za cilj bogaćenje rečnika, razvoj govora, razvoj mišljenja, pamćenja.

Sve igre se mogu igrati i sa mlađom decom, kojoj je govor tek na početku razvoja, samo bi ih trebalo prilagoditi, tj. pojednostaviti. U svakoj aktivnosti sa decom predškolskog  uzrasta  odnosno sa decom do 7 godina krećemo od aktivnosti koja je detetu poznata i polako uvodimo nove, nepoznate i slabo poznate imenice, glagole, predmete.

Kao što je na početku teksta napisano, osnov za razvoj govora jeste i motorika. Razvijajte finu motoriku kod deteta, crtajte, bojite, koristite bockalice, ređajte kamenčiće, nižite perlice, pravite oblike od plastelina i gline i sve ove aktivnosti radite uz priču.

Najbitnije je da kvalitetno provedete vreme sa detetom, osluškujte interese deteta, zajedno učite kroz igru.

Mother talking to her kid

Marija Končar

Master defektolog

www.pitajtedefektologa.wordpress.com

 

Leave a Comment

Scroll to Top